Het 3 - luik is gevat in een ijzeren raamwerk op wielen, een oud kamerscherm uit het ziekenhuis. Het is aan beide zijden zo afgewerkt dat het gezien mag worden

De kleden kunnen ook los van het kamerscherm opgehangen worden.

Het 3 luik gaat over de zoektocht naar wie God is en wat de mensen in al hun zoeken er van kunnen ervaren. Het gaat over mijn eigen zoektocht. Het is gemaakt van oud linnen, gescheurd en door elkaar vervlochten (midden doek). De lijnen lopen scheef, de blokken zijn verschillend, maar wel allemaal gescheurd. Zo loopt ook de lijn van mijn leven, van ons allemaal. Zo verscheurd, maar ook samen aaneengevlochten tot een mooi geheel. In dit geheel zijn de namen van God met goudraad geborduurd.

Het linkerdeel geeft de naam van God weer in het arabisch. Mooi dat dit kan met 1 teken, in goud gevat en opengwerkt in de cirkel, er komt licht doorheen..

Het rechterdeel geeft de ervaringen weer die geleid hebben tot een uiteindelijke keuze.

De kleur terra en goud heeft voor mij te maken met de iconen, maar het was ook de kleur die bij die periode in mijn leven paste